fbpx
Espoo Dipoli
info@globex.fi

Ohjelma – Varhaiskasvatusmessut 2024

Varhaiskasvatusmessut 4.10.2024 -ohjelma

Voit järjestää ohjelma oikealla olevalla Lajittelu-toiminnolla sali- tai aikajärjestykseen.

Ohjelma täydentyy. Muutokset mahdollisia.

Lajittelu: [ AIKA | SALI ]TAULUKKO ]
Ohjelma taulukkomuodossa


Perjantai 06.10.2023
  Kaleva-sali (650 hlöä) Lumituuli-sali (250 hlöä) Palaver-sali (80 hlöä) Takka-sali (60 hlöä)

Perjantai 04.10.2024
  Kaleva-sali (650 hlöä) Lumituuli-sali (250 hlöä) Palaver-sali (80 hlöä) Takka-sali (60 hlöä)
08:00
08:30
09:00
09:15-10:15
Kuka vie lapsen oppimisen ilon?
Tom Pöysti, puhuja, näyttelijä, yrittäjä
Tom Pöysti on monessa liemessä keitetty elämisen kulinaristi ja kriitikko. Puolkuiva, hedelmäinen, enempi omenainen kuin luumuinen, hyvinkin kupliva, etelä - Suomessa meren äärellä kypsynyt marja. Sopii moniin ”pöytiin”, varhaiskasvatus, vanhustyö, yhteisöt, koulutus ja sosiaalisektorin innostaja ja haastaja. Tragikoominen lähestyminen aiheuttaa maistajissa usein naurua ja positiivisia tunteita jopa haastavissa kysymyksissä. Kuuden lapsen isänä hän tietää, että lapset ole se suuri ongelma, vaan me jo parhaan kukoistuksemme menettäneet tertut. Oppimisen ilo on synnynnäinen ja vaistomainen taito. Leikkiminen, tekemisen haaste ja oppimisen riemu eivät ole pinnallisuuksia! Apatia ja välinpitämättömyys ON!
09:30
10:00
10:30 10:30-11:30
Jaettu pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksen laadunhallinnassa
Johanna Heikka, yliopistonlehtori, KT, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
KT, PhD Johanna Heikka toimii yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopiston Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa. Hänen tutkimusintressinsä keskittyvät johtajuuteen, laatuun ja pedagogiikkaan varhaiskasvatuksessa. Hänen viimeaikaiset julkaisunsa ovat käsitelleet jaettua pedagogista johtajuutta, opettajajohtajuutta, opettajien sak-työaikaa sekä kokonaisvaltaista pedagogiikkaa. Johanna on vuosittaisen Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumin johtaja ja vastaa Itä-Suomen yliopiston Kasvatus- ja koulutusalan johtamisen perusopinnoista. Hän on myös varhaiskasvatuksen johtamisen dosentti Oulun yliopistossa. Puheenvuorossaan Johanna esittelee uusinta tutkimustietoa jaetusta pedagogisesta johtajuudesta ja tarkastelee sen merkitystä laadunhallinnan näkökulmasta.
10:30-11:15
Tekoälyä varhaiskasvatuksessa matalalla kynnyksellä
Tuomas Eronen, TVT-asiantuntija, Kasvatuksen ja oppimisen toimiala, Vantaan kaupunki
Tuomas on oppimisesta ja teknologiasta kiinnostunut elinikäinen oppija ja liikkuja. Hän uskoo, että oppiminen ja opettaminen voi ja tulee olla innostavaa. Hän toimii parhaillaan tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijana Vantaan kaupungilla. Tuomas on taustaltaan ja sydämeltään varhaiskasvatuksen opettaja
10:30-11:10
Taakka vai turva?  Mitä kannan mukanani menneiltä sukupolvilta
Aino Juusola, trauma- ja kriisiterapiaan erikoistunut psykologi ja psykoterapeutti
10:30-10:55
Tietoisku: Espoon kaupunki (suomeksi)
Täsmentyy
11:00 11:00-11:25
Tietoisku: Espoon kaupunki (på svenska)
Täsmentyy
11:25-12:05
PIKI JA VILLI VEKOTIN – Onko kännykkä kiva kaveri vai kurja kapistus?
Katariina Elomaa, LTO, KK, varhaiskasvatuksen sisältöjen kouluttaja
Tiina Haapsalo, varhaiskasvatuksen kouluttaja, työnohjaaja
11:30 11:30-13:00
Tauko ja näyttelyyn tutustuminen
11:30-12:15
Lasten näkemykset huomioon - kuulluksi tulemisen pedagogiikka
Virpi RIsteelä, KT, varhaiskasvatuspäällikkö, Iin kunta

Virpi Risteelä KT, on taustaltaan varhaiskasvatuksen opettaja, luokanopettaja, erityisopettaja ja terveystiedon opettaja. Tällä hetkellä hän toimii varhaiskasvatuspäällikkönä Iin kunnassa. Työnsä ohella hän tutkii, kouluttaa ja on mukana kehittämishankkeissa. Tutkimuksellisia kiinnostuksen kohteita ovat muun muassa kuuntelemiseen tähtäävä pedagogiikka, yhteisopettajuus, inkluusio ja erityisopettajien työn kehittäminen.

11:30-11:55
Täsmentyy
12:00
12:15-13:00
Tauko ja näyttelyyn tutustuminen
12:20-13:00
Leikin myönteiset vaikutukset ja aikuisen vuorovaikutus leikissä
Heidi Wartiainen, KM, Vertikal Oy, Pikkuli Edu Oy
Heidi Wartiainen on toiminut erilaisissa varhaiskasvatuksen työtehtävissä lähes 15 vuoden ajan, mm: esiopettajana, S2 - opetuksen vastuuopettajana ja digihankkeen digituutorina. Viimeiset vuodet Heidi on toiminut varhaiskasvatuksen asiantuntijana, konsulttina, kouluttajana ja Pikkuli Edun perustajajäsen ja pedagogisten materiaalien kehittäjänä.
Jennifer Loiske, KK/VO, Vertikal Oy, Pikkuli Edu Oy
Jennifer Loiske on toiminut erilaisissa varhaiskasvatuksen työtehtävissä yli 20 vuotta, mm: varhaiskasvatuksen opettajana,esiopettajana, varhaiskasvatuksen asiantuntijana sekä digipedagogiikan asiantuntijana. Lisäksi hän on Pikkuli Edun perustajajäsen, Pikkuli pedagogiikan kehittäjä ja kouluttaja sekä kirjailija.
12:30
13:00 13:00-13:45
Lasten tunnesäätely, oppiminen ja leikki varhaiserityiskasvatuksessa
Jonna Kesäläinen, Tutkijatohtori, Itä-Suomen yliopisto
Jonna on varhaiskasvatuksen opettaja ja erityispedagogiikan alalta väitellyt tohtori, jonka tutkimuskiinnostus suuntautuu lasten stressin säätelyyn ja oppimiseen. Tällä hetkellä hän työskentee tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopistossa
13:00-13:45
lapsen tuki ja sen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa
Kati Kaplin-Sainio, KM, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, opetusneuvos, Opetushallitus
Kati Kaplin-Sainio työskentelee Opetushallituksessa opetusneuvoksena, ja hänen vastuullaan on erityisesti varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tukeen liittyvät asiat. Koulutustaustaltaan Kati on varhaiskasvatuksen erityisopettaja, ja hän on työskennellyt aiemmin erilaisissa erityisopettajan tehtävissä ja asiantuntijatehtävissä pääkaupunkiseudun kunnissa.
13:00-13:25
Täsmentyy
13:15-13:55
Lapsen erityisherkkyys - tunnistaminen, tuki ja käytännön vinkit
Emma Mäkelä, toiminnanjohtaja, HSP Suomi ry
Emma Mäkelä työskentelee HSP Suomi ry:ssä koordinaattorina. Koulutukseltaan Emma on yhteisöpedagogi (AMK), ja lisäksi häneltä löytyy koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto. Hänellä on myös vuosien kokemus työskentelystä lasten parissa. Emma tunnistaa myös itsensä erityisherkäksi jo lapsuudesta asti. Emman mielestä lapsen kohtaamisessa tärkeintä on hyväksyä lapsi sellaisena kuin hän on. Erityisherkkyydestä puhuminen ja tiedon lisääminen on tärkeää sekä HSP Suomi ry:lle että Emmalle.
13:30 13:30-13:55
Täsmentyy
14:00 14:00-14:45
Työhyvinvoinnin kivijalkaa rakentamassa
Virpi Peuhkurinen, sosionomi (AMK), lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM®, voimavarakeskeinen työnohjaaja, lyhytterapeutti, Tienhaara Oy

Virpi Peuhkurinen on kouluttajana innovatiivinen, iloinen ja aito. Hän lähestyy puheenvuoroissaan aiheita empaattisesti, omakohtaisesti, tiedon ja esimerkkien kautta. Virpin omat kokemukset, koulutukset ja työ ovat tuoneet syvyyttä ja ymmärrystä työhyvinvoinnista pintaa syvemmältä.

14:00-14:45
Kuinka käsitellä lasten konflikteja
Heikki Turkka, luennoitsija, kouluttaja, tiimiakatemia® tiimivalmentaja, Edusignaali oy
Heikillä on kokemusta vaikeasti rakastettavien lasten ja heidän huoltajien kanssa työskentelystä erityisopetuksesta perus- ja toisella asteella, lastensuojelussa, turvataloilla ja sosiaalisessa nuorisotyössä. Työkenttänä on ollut niin kunnat, järjestöt kuin oma yritys. Heikki on kokenut esihenkilö- ja valmennustehtävissä. Heikki on konfliktinratkaisun kehittämisen uranuurtaja, kysytty luennoitsija, kouluttaja ja tiimivalmentaja ympäri Suomea ja Viroa. Yhteistä kaikessa Heikin työssä on ollut laaja-alaiseen yhdessä tehtävään työhön ja dialogiin uskominen sekä intohimo tehdä maailmasta parempi paikka jälkipolville
14:00-14:25
Täsmentyy
14:10-14:50
Lukeva varhaiskasvatus -ohjelma lukutaitovalmiuksien ja yhteisöllisen lukemisen tukena
Elisa Helin, opetusneuvos, KM, lastentarhanopettaja, luokanopettaja, erityisopettaja, opettajankouluttaja, Opetushallitus
Elisa Helin työskentelee Opetushallituksessa opetusneuvoksena. Hänen työhönsä kuuluu opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittäminen ja lasten lukutaitovalmiuksien tukeminen Lukutaito-ohjelmassa (OPH). Vuosina 2019–2022 hän työskenteli Itä-Suomen yliopistossa hankekoordinaattorina ja yliopisto-opettajana steinerpedagogisten varhaiskasvattajien lisäopinto-ohjelmassa. Erityisen merkitykselliseksi omalla työurallaan Elisa kokee mahdollisuuden saada johtaa tiimiä, joka valmisteli Suomen ensimmäiset velvoittavat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet vuonna 2016. Puheenvuorossaan Elisa esittelee Lukevaa varhaiskasvatus -ohjelmaa ja erilaisia menetelmiä lasten lukutaitovalmiuksien tukemiseen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.
14:30 14:30-14:55
Täsmentyy
15:00 15:00-16:00
Millainen työkaveri minä olen?
Jaana Saarinen, näyttelijä, puhuja, luennoitsija
Jaana Saarinen on suomalainen freelancenäyttelijä. Hänellä on lukuisia rooleja niin TV- kuin teatteriproduktioissa. Elämän pituisen näyttelijäntyönsä ohessa Jaana Saarinen on tehnyt satoja puhuja/luentokeikkoja. Tiukkaa asiaa hyvällä, esiintymisen ilolla ja huumorilla höystettynä, joka varmasti saa kuulijat nauramaan sekä hyvälle mielelle. Valmennuksia Jaana on tehnyt yrityksille, julkiselle sektorille sekä oppilaitoksille
15:30