fbpx
Espoo Dipoli
info@globex.fi

Piia Roos

Piia Roos

Piia Roos

KT, kouluttaja, varhaiskasvatuksen asiantuntija

Piia Roos on Tampereen yliopistosta vuonna 2015 väitellyt kasvatustieteen tohtori. Väitöskirjassaan hän tutki lasten kokemuksia päiväkotiarjesta, joten lasten kuuleminen ja osallisuus ovat hänen osaamisensa ydintä.

Piia on toiminut erilaisissa varhaiskasvatuksen työtehtävissä lähes 30 vuotta. Tämä monipuolinen työkokemus näkyy taitona yhdistää ajankohtainen tutkimustieto käytännön työn tekemiseen. Tällä hetkellä Piia työskentelee Tampereen ammattikorkeakoulussa lehtorina.

13:30 - 14:15

Lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja oppiminen pedagogiikan ytimenä

Piia Roos