fbpx
Espoo Dipoli
info@globex.fi

Marita Neitola

Marita Neitola

Marita Neitola

KT, yliopistonlehtori, työnohjaaja, lasten tunnetaito-ohjaaja

Marita Neitola on yliopistonlehtori, joka toimii Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella. Maritan työhön kuuluu erityisopettajaopiskelijoiden ja erityispedagogiikan opettaminen sekä tutkimustyö. Hän on kiinnostunut varhaiskasvatuksen inkluusiosta, erityisopettajuudesta ja tuesta. Tutkimustyössä Maritan kiinnostuksen kohteena on opettajien emotionaalinen kompetenssi ja sosiaalisemotionaalinen oppiminen sen eri konteksteissa.

10:30 - 11:15

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka - miten tuki toimivaksi?

Marita Neitola